Kan ik als ouder het medisch dossier van mijn minderjarige kind inzien?

U mag het medisch dossier van uw minderjarige kind inzien. Dit is wel afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Is uw kind 16 jaar, dan mag u het dossier niet inzien. Behalve als uw kind daarvoor toestemming geeft.

Ouders mogen medisch dossier inzien van kinderen tot 12 jaar

Is uw kind nog geen 12 jaar? Dan beslist u over de medische behandeling van uw kind. Daarom heeft u inzage in het medisch dossier van uw kind.

Het medisch dossier van kinderen tussen 12 en 16

Is uw kind 12 jaar, maar nog geen 16? Dan is toestemming van het kind nodig om inzage te krijgen in het dossier van het kind. Dat is alleen anders als u als ouder informatie nodig heeft om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kind en de ouders.

Ouders geen inzage in medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar

U heeft geen recht op inzage in het medisch dossier als uw kind 16 jaar is. Behalve als uw kind daarvoor toestemming geeft.