Mag ik een geluidsopname maken van het gesprek met mijn arts?

U mag het gesprek met uw arts opnemen om dat thuis nog eens rustig te horen. Het kan u helpen een beslissing over een behandeling te nemen. Voor geluidsopnamen gelden wel een paar afspraken.

Regels over geluidsopnamen van gesprek met dokter

Als u een opname van het gesprek met uw arts maakt, gelden de volgende afspraken:

  • Vraag van te voren toestemming aan uw arts voor de opname. Dat is niet verplicht, maar wel zo fatsoenlijk.
  • De opname is alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje. U mag het dus niet zo maar openbaar maken. Meer informatie over publicatie van persoonsgegevens op internet vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Wilt u de opname toch aan anderen laten horen of openbaar maken? Dat kan alleen als uw arts daarvoor toestemming geeft.