Welke informatie moet een arts mij voor een medische behandeling geven?

Voor een medische behandeling heeft een arts uw toestemming nodig. Daarom moet uw arts u duidelijk informeren om een goede keuze te kunnen maken.

Informatie die uw arts u moet geven

Uw arts moet u bijvoorbeeld vertellen:

 • wat u volgens hem of haar mankeert (de diagnose);
 • hoe de behandeling verloopt;
 • of verder onderzoek nodig is;
 • wanneer en hoe u de uitslag van een onderzoek te horen krijgt;
 • wat de eventuele risico's van het onderzoek of de behandeling zijn;
 • wat uw vooruitzichten na de behandeling zijn;
 • hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed resultaat van de behandeling;
 • of en wanneer u moet terugkomen.

Voorlichten vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) op een aantal punten aangepast. Dit om u te helpen om samen met uw arts tot een goed besluit te komen. Onderdeel hiervan is dat uw arts u onder andere ook moet voorlichten over:

 • de mogelijkheid om niet te behandelen;
 • opties voor onderzoek en behandeling door andere hulpverleners;
 • de termijn waarop onderzoeken of behandelingen kunnen worden uitgevoerd en de verwachte duur van het onderzoek of de behandeling.

Samen beslissen

Het beeld over de relatie tussen de patiënt en de arts is de afgelopen jaren veranderd: van een eenzijdige informatieplicht naar steeds meer samen beslissen.

Een arts kan u pas goed informeren als hij begrijpt wat er met u aan de hand is. Meestal vertelt u dit in een gesprek met uw arts. Door uw arts te vertellen wat u wilt, ontstaat een zo goed mogelijk beeld van uw persoonlijke situatie en wensen. Zo is het van belang dat u nadenkt over wat voor u belangrijk is en dat u de juiste vragen kunt stellen. Vanuit de praktijk zijn diverse initiatieven ontwikkeld om u hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld een website met voorbeelden van 3 goede vragen die een arts uitnodigen goede informatie te geven en een open gesprek te voeren. 

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, vraag dan om meer informatie. Als u iets niet meteen begrijpt, vraag dan uw arts om het nog een keer te vertellen. Als u het prettig vindt om iemand mee te nemen naar het gesprek, dan kan dat.

Recht op geen informatie

Misschien wilt u niet altijd alle details horen over uw aandoening. U kunt dan weigeren om bepaalde informatie te krijgen. Uw arts moet dit recht op niet-weten respecteren. Ontstaat door uw weigering gevaar voor u of voor anderen? Dan informeert de arts u toch minimaal. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft. 

Geen toestemming

U bent niet verplicht om toestemming te geven voor een behandeling. Als u geen toestemming geeft voor een medisch onderzoek of een behandeling moet de arts uw besluit respecteren. De arts moet u wel goed informeren over de medische gevolgen. Zijn die gevolgen nadelig voor u, dan kunt u de arts achteraf niet aansprakelijk stellen.

Terugkomen op eerdere toestemming kan

Twijfelt u nadat u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde ingreep? U kunt altijd terugkomen op uw besluit.

Arts is niet verplicht elke behandeling uit te voeren

Als u een andere behandeling wilt, moet de arts die beslissing respecteren. Maar een arts is niet verplicht elke behandeling uit te voeren.

Behandelen bij noodsituatie

Bent u in een noodsituatie niet in staat om uw toestemming te geven? Dan mag een arts u behandelen, behalve als uit een verklaring of reanimeerpenning blijkt dat u niet behandeld wilt worden.

Rechten kinderen en ouders

Of kinderen zelf mogen beslissen over de behandeling hangt af van hun leeftijd:

 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over medisch onderzoek of een behandeling. Dat doen hun ouders of verzorgers. De arts moet jonge kinderen op hun eigen niveau vertellen wat er met hen gaat gebeuren. 
 • Kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouders over een onderzoek of een behandeling. Op deze leeftijd kunnen kinderen hun situatie meestal goed overzien. Artsen hechten in de praktijk grote waarde aan de mening van het kind.
 • Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over onderzoeken of medische behandelingen.