Mag ik mijn gegevens in het medisch dossier laten aanpassen?

U kunt de gegevens in uw medisch dossier laten aanpassen. Dit kan als gegevens niet juist of onvolledig zijn.

Verzoek om aanpassing onjuistheden medisch dossier

U kunt uw arts verzoeken om onjuistheden te laten aanpassen. Onjuistheden zijn bijvoorbeeld een foute vermelding van adresgegevens. Of verkeerde gegevens over onderzoeken en behandelingen in het verleden.

Als uw arts uw gegevens niet wil aanpassen, vraag dan om uitleg. Blijft u het oneens met de beslissing? Dan kunt u een klacht indienen over de weigering van de aanpassing van uw medisch dossier.

Eigen verklaring medisch dossier

Bent u het niet eens met een diagnose? Dan mag u een verklaring aan het medisch dossier laten toevoegen. Daarin staat uw (afwijkende) visie op de diagnose. Uw verklaring moet opgenomen worden in uw medisch dossier als u hierom vraagt. Ook als uw arts uw mening niet deelt.

U kunt ook een niet-reanimeerverklaring aan uw dossier laten toevoegen.