Wat staat er in mijn medisch dossier?

In een medisch dossier staan de gegevens over uw gezondheid, zoals de diagnose en de medicijnen die u slikt. Uw zorgverlener houdt het medisch dossier bij. Zo’n zorgverlener is bijvoorbeeld uw arts, uw apotheker of uw fysiotherapeut.

Als meerdere zorgverleners u behandelen, zijn er meerdere dossiers. Er is dus niet 1 arts die uw gehele medische dossier heeft. Elke betrokken zorgverlener heeft alleen dat deel van uw dossier dat hij zelf heeft opgebouwd.

Basisgegevens medisch dossier

In het medisch dossier zetten zorgverleners in ieder geval basisgegevens, zoals:

  • bevindingen bij lichamelijk en psychiatrisch onderzoek;
  • diagnose;
  • ingestelde behandeling;
  • voortgang van de behandeling;
  • anesthesie- en operatieverslag;
  • uitslagen van laboratoriumtests;
  • verwijs- en ontslagbrieven;
  • medische scans (röntgenfoto’s, CT-scans);
  • verpleegkundige rapportages;
  • brieven en bevindingen van vroegere hulpverleners of geraadpleegde deskundigen.

Ook de informatie die u als patiënt geeft, zoals verklaringen, moeten in het dossier komen. Zoals bijvoorbeeld uw verklaring als u wilt dat bepaalde nabestaanden uw medisch dossier mogen inzien.

Eisen beroepsgroep

Welke gegevens verder in uw medisch dossier moeten worden opgenomen, hangt af van uw behandeling en van uw arts. Voor elke medische beroepsgroep gelden eisen voor wat in een medisch dossier moet.