Wie kan er in een ziekenhuis allemaal in mijn medisch dossier kijken?

Alleen de artsen die bij uw behandeling zijn betrokken hebben het recht uw medisch dossier in te zien. Uiteraard heeft u zelf ook recht op inzage in uw medisch dossier.

Inzagerecht ander ziekenhuispersoneel

In een ziekenhuis werken veel artsen en verplegend personeel. Zij hebben niet automatisch toegang tot uw medisch dossier. Alleen het personeel dat u behandelt, mag uw dossier inzien.

Ziekenhuizen zijn verplicht de medische dossiers van patiënten zorgvuldig te bewaren. Het opbergsysteem moet waarborgen dat niet elke arts of verpleegkundige uw dossier kan raadplegen.