Mag ik mijn medisch dossier inzien?

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. Dat kan ook digitaal, bijvoorbeeld via een PDF op een USB-stick. Ook heeft u het recht om te weten wie er in uw dossier heeft gekeken (logging).

Wanneer dossier inzien

Een arts moet u zo snel mogelijk inzage in uw dossier geven of u een kopie ervan geven, als u daarom vraagt. Dit moet in elk geval binnen een maand.

Geen inzage bij schenden van privacy

Wilt u uw medisch dossier inzien, maar staan er ook gegevens over anderen in waardoor de privacy van die ander wordt geschaad? Dan mag uw zorgaanbieder weigeren om u inzage te geven in dat gedeelte van het dossier. Uw zorgaanbieder moet dat wel aan u uitleggen. Ook moet het belang van de privacy van de ander daarbij zwaarder wegen dan het belang van de patiënt.