Mag ik mijn medisch dossier inzien?

U heeft altijd het recht om uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. U kunt dat mondeling of schriftelijk aanvragen.

Wanneer dossier inzien

Een arts moet u zo snel mogelijk inzage in uw dossier geven als u daarom vraagt. Dit moet in elk geval binnen een maand.

Een arts mag uw verzoek tot inzage in uw medisch dossier alleen weigeren als dit de privacy van iemand anders schaadt. Uiteraard moet de arts dit wel aan u uitleggen. Weigert de arts en bent u het hiermee niet eens, vraag dan een andere arts om te bemiddelen.

Voor het recht op inzage maakt het niet uit of het om een papieren of elektronisch dossier gaat.

Mag mijn familie mijn medisch dossier inzien?

Alleen u mag uw dossier inzien. Ook familieleden of partners hebben dus geen recht op inzage in uw dossier. U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien. Is er geen machtiging gegeven en blijft u met twijfels zitten? Bijvoorbeeld na iemands overlijden. Dan bespreekt u dit met de arts. Hij kan besluiten u toch inzage te geven als 1 van de uitzonderingen op het beroepsgeheim zich voordoet.

Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien.  Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar? Dan heeft u toestemming van uw kind nodig.