Mag ik mijn medische gegevens laten vernietigen?

U kunt vragen om vernietiging van (een deel van) uw medisch dossier. Bijvoorbeeld als u niet wilt dat uw gegevens worden bewaard. Uw arts moet dit in de regel binnen 1 maand doen.

Verzoek om vernietiging weigeren

Uw arts mag uw verzoek in uitzonderlijke gevallen weigeren, bijvoorbeeld als:

  • de informatie in uw dossier erg belangrijk is voor een ander dan uzelf (bijvoorbeeld over erfelijke ziekten);
  • er een wet is die een bewaartermijn voorschrijft, waarbinnen de gegevens niet vernietigd mogen worden. Bijvoorbeeld bij een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • de hulpverlener zich moet verdedigen in een procedure.