Wie mag mijn medisch dossier inzien?

Uw zorgverlener mag uw medisch dossier inzien en gegevens uit uw medisch dossier bij een ander opvragen. Ook mag hij die gegevens met uw toestemming delen. Soms is hij verplicht uw gegevens te delen en is uw toestemming niet nodig. 

Gegevens medisch dossier delen met toestemming

Uw behandelaar mag gegevens uit uw dossier delen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw arts deelt uw medische gegevens alleen als dat voor uw behandeling nodig is. 

Gegevens medisch dossier delen zonder toestemming

Soms is de zorgverlener verplicht of heeft hij het recht om gegevens met anderen te delen zonder uw toestemming. Een aantal voorbeelden:

  • Is uw huisarts bijvoorbeeld op vakantie en gaat u naar de vervangende huisarts? Dan mag de waarnemend huisarts uw dossier inzien als hij u gaat behandelen. 
  • Uw bedrijfsarts, het UWV en de werkgever mogen een aantal gegevens delen als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt en er een deskundigenoordeel nodig is. 
  • Als een arts denkt dat u een onbekende besmettelijke ziekte heeft. Als u daarmee een ernstig gevaar voor de volksgezondheid bent, moet hij dat direct melden bij de GGD. 
  • Een zorgverlener mag bepaalde informatie  geven aan de Raad voor de Kinderbescherming zonder toestemming van het kind of diens ouders.
  • Een zorgverlener mag  gegevens doorsturen aan een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Het gaat om gegevens die nodig zijn om huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of onderzoeken.

Mag ik het medisch dossier van mijn overleden familielid inzien?

Is uw familielid is overleden, dan heeft u geen recht om het medisch dossier van de overledene in te zien.

Er zijn uitzonderingen :

U mag het medisch dossier inzien als:

  • de overledene hiervoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld via een schriftelijke verklaring, e-mail of in het medisch dossier zelf;
  • u van de arts of de instelling te horen heeft gekregen dat er iets fout is gegaan bij de zorg aan de overledene;
  • u gegevens uit het medisch dossier nodig heeft. U moet daarbij wel aangeven waarom u het dossier nodig heeft. Bijvoorbeeld om een rechtszaak aan te spannen. Voor een erfenis, of als u informatie wilt krijgen over een erfelijke aandoening;
  • u denkt dat er een medische fout is gemaakt en u heeft het medisch dossier nodig om dat aan te tonen.  Als de arts weigert om u inzage te geven in het medisch dossier, kunt u een onafhankelijke arts aanwijzen. U moet wel aantonen waarom u de gegevens nodig heeft, bijvoorbeeld voor een rechtszaak tegen de zorgverlener. De onafhankelijke arts bekijkt of u het dossier alsnog mag inzien. U moet zich dan houden aan zijn oordeel.