Wie mag mijn medisch dossier inzien?

Uw hulpverlener (zoals een behandelend arts, verpleegkundige of ambulancebroeder) en uzelf mogen uw medisch dossier inzien. De inhoud van het dossier blijft ook tussen u beiden. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel.

Uitzondering inzage medisch dossier

Uw behandelaar mag gegevens uit uw dossier delen. U heeft daar dan wel uitdrukkelijk toestemming voor gegeven. Het moet voor u duidelijk zijn:

  • om welke gegevens het gaat;
  • aan wie en voor welk doel uw arts inzage geeft;
  • wat de consequenties zijn van inzage.

Ook als u toestemming heeft gegeven, is uw arts nog niet verplicht inzage aan een ander te geven. Uw arts weegt namelijk nog af of verstrekking van uw gegevens aan die ander wel in uw (medische) belang is. Pas als dat het geval is zal de arts, met uw toestemming, de gegevens met de ander delen.

Waarnemende huisarts

Is uw huisarts bijvoorbeeld op vakantie en gaat u naar de vervangende huisarts? Dan mag de waarnemend huisarts uw dossier inzien als hij u gaat behandelen. Daar hoeft u niet apart toestemming voor te geven. Een arts die geen behandelrelatie met u heeft mag het dossier niet inzien.

Wettelijke verplichting gegevensverstrekking

In heel specifieke situaties is een arts wettelijk verplicht gegevens aan een ander te verstrekken. Ook zonder uw toestemming. De wetten waarin dat is geregeld bepalen ook wanneer en onder welke voorwaarden dat kan. Een overzicht van deze wetten vindt u in de publicatie Basisprincipes medisch beroepsgeheim.

Het gaat alleen om strikt noodzakelijke gegevens. Zo moet bijvoorbeeld in bepaalde gevallen verplicht een verklaring worden afgegeven van de psychische toestand van een gedwongen opgenomen patiënt.