Mag een zorgverzekeraar in mijn medisch dossier kijken?

Uw zorgverzekeraar mag bepaalde gegevens uit uw dossier opvragen. Bijvoorbeeld bij uw huisarts. Hier gelden regels voor. Dit staat in de Zorgverzekeringswet en de Regeling zorgverzekering.

Zorgverzekeraar vraagt inzage om te controleren

Een zorgverzekeraar wil soms uitzoeken of:

  • u de zorg die u heeft gedeclareerd ook echt heeft ontvangen;
  • de ontvangen zorg op de juiste manier is gedeclareerd.

Om dit te controleren is inzage in uw medisch dossier de laatste optie voor uw zorgverzekeraar. Eerst zal op andere manieren geprobeerd worden om de declaratie te controleren.

Medisch beroepsgeheim zorgverzekering

Bij een zorgverzekeraar werken medisch adviseurs. De adviseurs hebben het medisch beroepsgeheim. Zij vragen de gegevens uit uw medisch dossier op bij uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder is wettelijk verplicht de gegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken. De zorgaanbieder hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan u. Hij hoeft u hier ook niet over te informeren.