Krijgt de zorgverzekeraar informatie over mijn medisch dossier die mijn privacy kan schenden?

Zorgverzekeraars ontvangen nooit meer informatie dan nodig is. Op een nota staat nooit een nauwkeurige omschrijving van uw behandeling.

Afspraak met Autoriteit Persoonsgegevens

Met de Autoriteit Persoonsgegevens is afgesproken welke gegevens zorgverzekeraars bijvoorbeeld van ziekenhuizen mogen ontvangen. Zorgverzekeraars ontvangen niet meer informatie dan noodzakelijk.

Privacyverklaring zorgverzekeraars

Een zorgverzekeraar stelt een privacyverklaring op. Deze vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. In de verklaring omschrijft de verzekeraar:

  • hoe hij met uw privacy omgaat;
  • waarom hij bepaalde informatie verzamelt;
  • onder welke voorwaarden informatie aan anderen wordt verstrekt.