Documenten - Rechtspraak en geschiloplossing

994 documenten over Rechtspraak en geschiloplossing

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Bijlage 3 - Stand van zaken pilots – peildatum 5 januari 2021

Het overzicht  bevat lopende pilots, afgeronde pilots en pilots op het gebied van rechtsbijstand die op korte termijn starten en ...

Publicatie | 11-01-2021

Bijlage 2 Uitvoering motie Groothuizen

De bijlage gaat over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Groothuizen (D66). De motie verzocht de regering om per ...

Kamerstuk | 11-01-2021

Evaluatie Pilot consumentenzaken Lessen uit een lerende praktijk

Het rapport evalueert een pilot op het gebied van consumentengeschillen. Het doel van de pilot was om ervaring op te doen met de ...

Rapport | 11-01-2021

Kamerbrief met 4e voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het vernieuwde stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand sinds ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-01-2021

Antwoorden Kamervragen over het verrekenen van proceskosten met schulden van schuldenaars ten koste van rechtsbijstandsverleners

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over het verrekenen van proceskosten met schulden van schuldenaars ten koste van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-01-2021

Antwoorden kamervragen over de tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over de tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten die kampen met omzetverlies als ...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-01-2021

Kamerbrief met reactie op verzoek om verslag evaluaties van de MER projecten

Minister Dekker reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) om verslagen van evaluaties van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-01-2021

Evaluatie Rotterdamse Regelrechter en Haagse Wijkrechter onderzoeksrapportage

Het rapport evalueert de pilots met de Rotterdamse Regelrechter en Haagse Wijkrechter. De pilots waren onderdeel van het ...

Rapport | 08-01-2021

“Zegt u het eens, wat wilt u van de rechter?”

Het rapport evalueert de pilot van de Spreekuurrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. De procedure Spreekuurrechter biedt snel ...

Rapport | 08-01-2021

Evaluatie pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld

Het rapport doet verslag van een praktijkonderzoek naar de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld in Rotterdam. In de pilot ...

Rapport | 08-01-2021