Begeleiding tijdens en na de gevangenisstraf

Per jaar keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de samenleving. Zij krijgen tijdens gevangenschap hulp om zaken op orde te krijgen. Dit voorkomt dat ex-gedetineerdeen opnieuw de fout in gaan.

Minder recidive

Ex-gedetineerden kennen vaak al een leven vol problemen voordat zij met justitie in aanraking komen.

Een (ex-)gedetineerde is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar terugkeer in de samenleving (re-integratie). Het gevangeniswezen en gemeenten ondersteunen hierbij. Samen zetten zij zich in voor een zo goed mogelijke re-integratie. Dat doen ze door het op orde brengen van de volgende zaken:

  • identiteitsbewijs;
  • onderdak;
  • werk en inkomen (inclusief scholing en dagbesteding);
  • schulden;
  • zorg.

Als deze zaken op orde zijn, is de kans kleiner dat een ex-gedetineerde opnieuw een strafbaar feit pleegt. En het voorkomt overlast in gemeenten.

Begeleiding tijdens gevangenschap

Om recidive te voorkomen krijgen gedetineerden onder meer de volgende hulp en begeleiding:

  • Gedetineerden kunnen in een re-integratiecentrum, onder begeleiding, zelfstandig aan de slag met hun eigen re-integratie.
  • Gedetineerden hebben een persoonlijk detentie- en re-integratieplan. Hierin staat informatie over houding en gedrag van de gedetineerde. Ook staat er in hoe de gedetineerde zich tijdens de gevangenisstraf voorbereidt op de terugkeer in de samenleving.
  • Gedetineerden kunnen cursussen en trainingen volgen die voorbereiden op de terugkeer in de samenleving.
  • Gedetineerden kunnen werken tijdens detentie. Dit verhoogt de kans op een baan bij terugkeer in de samenleving.
  • Sommige gedetineerden krijgen extra zorg als ze dat nodig hebben, zoals psychiatrische zorg of verslavingszorg.