Bijna 50% van de gevangenen pleegt binnen 2 jaar na vrijlating opnieuw een strafbaar feit. Dit heet recidive. Recidivisten die regelmatig de fout in gaan heten ‘veelplegers’ of ‘draaideurcriminelen’. De overheid neemt maatregelen om recidivisten en veelplegers aan te pakken. Bijvoorbeeld door veelplegers op te sluiten in een inrichting voor stelselmatige daders. Daar is extra aandacht voor gedragsverbetering.