Speciale inrichting veelplegers

De rechter beslist soms dat veelplegers hun straf moeten uitzitten in een speciale inrichting. Vaak hebben veelplegers een verslaving of een psychiatrische stoornis. In een speciale inrichting krijgen ze daarvoor hulp. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen.

Meer veelplegers komen in aanmerking voor speciale inrichting

Plaatsing in een speciale inrichting voor veelplegers gebeurt op basis van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Komende jaren komen naar verwachting meer veelplegers in aanmerking voor ISD. Dit komt door een aanscherping van de Richtlijn voor strafvordering meerderjarige veelplegers van het Openbaar Ministerie. Volgens deze richtlijn is niet meer het aantal processen-verbaal de norm, maar het aantal gepleegde misdrijven. Eén proces-verbaal kan uit meer misdrijven bestaan.

Doel ISD-maatregel voor veelplegers

De ISD-maatregel duurt 2 jaar en kent meestal 2 perioden:

  • een periode van verblijf binnen een speciale penitentiaire inrichting (een ISD-inrichting);
  • een periode met beperkte vrijheden buiten de inrichting, vaak in een GGZ-voorziening.

De ISD-maatregel is voor meerderjarige daders die veel met de politie in aanraking komen. Door hun gedrag zorgen ze voor veel overlast. De ISD-maatregel richt zich op beïnvloeding van gedrag. Het doel is om het patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen te doorbreken.