Conceptmemorie van Toelichting Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Conceptwetsvoorstel tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen).

Conceptmemorie van Toelichting Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen ( PDF | 126 pagina's | 1.1 MB )