Aanpak regeldruk in de zorg

Artsen en verpleegkundigen zijn op dit moment heel veel tijd kwijt aan administratie. Dit zorgt voor een hoge werkdruk en is niet goed voor het werkplezier. De overheid wil de regeldruk in de zorg aanpakken door overbodige regels te schrappen. En door regels die wel nodig zijn, duidelijker te maken.

Hoe willen de zorgsector en de overheid de regeldruk in de zorg verminderen?

De overheid heeft samen met de zorgsector het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ opgesteld. Het doel van het actieplan is dat artsen en verpleegkundigen minder regeldruk ervaren in hun dagelijks werk. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de patiënt.

Een aantal voorbeelden van acties om de regeldruk te verminderen:

  • Huisartsen hoeven in de toekomst niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen.
  • Ziekenhuizen gaan stoppen met dubbel registreren.
  • Afschaffen van de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging.
  • De verpleeghuiszorg en de GGZ gaan zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten.

Een overzicht van alle acties vindt u in het actieplan ‘(On)tregel de zorg’. Op de website van (Ont)regel de zorg ziet u de voortgang van de afgesproken acties per sector.