Aanpak regeldruk in de zorg

Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. Dit gaan ten koste van de tijd voor patiënten en het werkplezier. De regeldruk moet daarom omlaag. Het programma (Ont)Regel de Zorg maakt werk van het verminderen van administratieve regeldruk in de zorg.

Doelen om de regeldruk te verminderen

De overheid wil samen met de zorgsector op verschillende manieren de regeldruk in de zorg omlaag brengen. De 4 belangrijkste doelen van de aanpak zijn: 

  1. Wetten, regels en beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn zo min mogelijk administratief belastend en eenvoudig mogelijk. In de landelijke wet- en regelgeving wordt nieuwe regeldruk zoveel mogelijk beperkt. Voor de huidige wet- en regelgeving wordt gezocht naar versimpeling en versoepeling. 
  2. Regels voor inkoop en verantwoording door zorgverleners gelijkmaken. Ook moeten er waar mogelijk standaard contracten komen. Op dit moment gelden verschillende eisen, registratieverplichtingen en contracten. Het gelijkmaken van deze regels bespaart tijd en geld en vermindert papierwerk.
  3. Instrumenten en tools aanbieden. Die helpen zorginstellingen en zorgverleners zelf aan de slag te gaan met het verminderen van de regeldruk. Bijvoorbeeld e-learnings voor zorgprofessionals. En een subsidieregeling voor lokale projecten. 
  4. Een laagdrempelig en toegankelijk loket aanbieden voor vragen over het verminderen van de regeldruk in de zorg. Iedereen die in de zorg regeldruk ervaart, of vragen heeft over de aanpak, kan contact opnemen met het programma (Ont)Regel de zorg.  

Meer informatie over hoe de overheid en zorgsector de regeldruk in de zorg willen verminderen staat op de website van (Ont)Regel de Zorg (ORDZ).