Aanpak regeldruk in de zorg

Zorgprofessionals zijn op dit moment heel veel tijd kwijt aan administratie. Dit zorgt voor een hoge werkdruk en is niet goed voor het werkplezier. De overheid pakt de regeldruk in de zorg aan door overbodige regels te schrappen. En door regels die wel nodig zijn, duidelijker te maken.

Hoe willen de zorgsector en de overheid de regeldruk in de zorg verminderen?

De overheid heeft samen met de zorgsector het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ opgesteld. Doel van het actieplan: zorgprofessionals moeten minder regeldruk ervaren in hun dagelijks werk. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de patiënt/ cliënt. De zorgsector en de overheid werken al aan de verbeterpunten uit het actieplan.

Een aantal voorbeelden van acties om de regeldruk te verminderen:

  • Huisartsen hoeven niet meer elk jaar hun praktijk te laten accrediteren.
  • Ziekenhuizen gaan stoppen met dubbel registreren.
  • Afschaffen van de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging.
  • De verpleeghuiszorg en de GGZ gaan zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten.
  • Chronische gebruikers van sondevoeding hoeven hiervoor niet meer jaarlijks een formulier in te vullen.

Een overzicht van alle actiepunten per sector vindt u in het actieplan ‘(On)tregel de zorg’. Op de website van (Ont)regel de zorg ziet u de voortgang van de afgesproken acties per sector.