Aanpak regeldruk in de zorg

Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. Die tijd wordt dan niet besteed aan de patiënt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de zorgsector het programma [Ont]Regel de Zorg opgesteld met als doel dat zorgverleners minder regeldruk ervaren. Samen schrappen we de onnodige regels. Hierdoor ontstaat er meer tijd en werkplezier.

Hoe willen de zorgsector en de overheid de regeldruk in de zorg verminderen?

De overheid heeft samen met de zorgsector het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ opgesteld. Doel van het actieplan: zorgprofessionals moeten minder regeldruk ervaren in hun dagelijks werk. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de patiënt/ cliënt. De zorgsector en de overheid werken aan de verbeterpunten uit het actieplan.

Een aantal voorbeelden van acties om de regeldruk te verminderen:

  • Huisartsen hoeven niet meer elk jaar hun praktijk te laten accrediteren.
  • Ziekenhuizen gaan stoppen met dubbel registreren.
  • Afschaffen van de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging.
  • De verpleeghuiszorg en de GGZ gaan zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten.
  • Chronische gebruikers van sondevoeding hoeven hiervoor niet meer jaarlijks een formulier in te vullen.

Een overzicht van alle actiepunten per sector vindt u in het actieplan ‘(On)tregel de zorg’. Op de website van (Ont)regel de zorg ziet u de voortgang van de afgesproken acties per sector.