Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'