Uitvoeringstoets Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk

Het huidige, tijdelijke Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het voorstel van wet houdende regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk).

Uitvoeringstoets Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk