Actieprogramma ministerie van JenV - betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers (2019)

Het ministerie van JenV wil de regelgeving en dienstverlening voor ondernemers verbeteren. U kunt in het actieprogramma van 2019 zien welke maatregelen zijn of worden opgepakt. En wat de resultaten zijn in het verminderen van regeldruk voor ondernemers.

Actieprogramma ministerie van JenV - betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers (2019) (PDF | 19 pagina's | 109 kB)