Regeldruk voor burgers

Belastingaangifte doen. Een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen. Dat kost tijd en geld. Daarom wil het kabinet dat de regeldruk voor burgers vermindert. Dit moet tussen 2012 en 2017 een besparing van zo’n € 400 miljoen opleveren.

Minder regeldruk voor burgers

De overheid wil de regeldruk voor burgers terugdringen. Er komen minder onnodige regels en ingewikkelde processen. Het kabinet werkt aan de kwaliteit van de (elektronische) dienstverlening. Burgers en bedrijven moeten in staat zijn zaken met de overheid digitaal af te handelen. Bijvoorbeeld een aanvraag digitaal indienen. Ook streeft de overheid ernaar gegevens maar 1 keer op te vragen. Het resultaat is een betere dienstverlening en minder kosten.

Maatregelen om regeldruk te verminderen

Maatregelen die de overheid neemt om regeldruk te verminderen zijn bijvoorbeeld:

Samenwerking vermindert regeldruk

Om regeldruk te verminderen werkt het Rijk samen met verschillende instanties.  Dit zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen