Regeldruk voor burgers

Belastingaangifte doen. Een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen. Dat kost tijd en geld. Daarom wil het kabinet dat de regeldruk voor burgers minder wordt.

Minder regeldruk voor burgers

De overheid wil de regeldruk voor burgers kleiner maken. Er komen minder onnodige regels en ingewikkelde processen. Het kabinet wil dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid makkelijker online kunnen regelen. De digitale dienstverlening moet daarom beter. Zo moeten burgers en bedrijven meer aanvragen digitaal kunnen doen. Ook streeft de overheid ernaar gegevens maar 1 keer op te vragen. Het resultaat is een betere dienstverlening en minder kosten.

Maatregelen om regeldruk te verminderen

Maatregelen die de overheid neemt om regeldruk te verminderen zijn bijvoorbeeld:

Samenwerking vermindert regeldruk

Om regeldruk te verminderen werkt het Rijk samen met verschillende instanties.  Dit zijn de: