Regeldruk voor burgers

Belastingaangifte doen, een vergunning aanvragen of een bezwaarschrift indienen kost tijd en geld. De overheid wil daarom de regeldruk voor burgers verminderen.

Minder regeldruk voor burgers

De overheid wil de regeldruk voor burgers verminderen:

  • Er komen minder onnodige regels en ingewikkelde processen.
  • Burgers en bedrijven moeten hun zaken met de overheid makkelijker online kunnen regelen. En meer aanvragen digitaal kunnen doen. De digitale dienstverlening moet dus beter.
  • De overheid streeft ernaar gegevens maar 1 keer op te vragen.

Het resultaat: een betere dienstverlening en minder kosten.

Maatregelen om regeldruk te verminderen

Maatregelen die de overheid neemt om regeldruk te verminderen zijn bijvoorbeeld:

  • Paspoort en ID-kaart zijn langer geldig, namelijk 10 jaar. Dit was 5 jaar. 
  • De Belastingdienst vult de aangifte van de inkomstenbelasting steeds meer in. Burgers en bedrijven hoeven deze gegevens alleen nog maar te controleren.
  • Burgers zijn in staat een Verklaring omtrent Gedrag digitaal aan te vragen.
  • Gemeenten kunnen geschillen informeel oplossen. Bijvoorbeeld met mediation. Dit voorkomt lange en dure juridische processen.

Samenwerking vermindert regeldruk

Om regeldruk te verminderen, werkt het Rijk samen met: