Wat is bloedverwantschap?

Bloedverwantschap is de relatie tussen 2 personen van wie de 1 van de ander afstamt. Bijvoorbeeld ouder en zoon. Dit heet ook wel rechte lijn. Of 2 personen die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben. Bijvoorbeeld broer en zus. Dit heet ook wel zijlijn.

Hoe ontstaat bloedverwantschap?

Bloedverwantschap ontstaat door:

 • geboorte;
 • afstamming van dezelfde voorvader;
 • erkenning;
 • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
 • adoptie.

Door adoptie worden de adoptieouders de juridische ouders van het kind en ontstaat er bloedverwantschap. Bloedverwantschap is dus niet alleen biologisch bepaald.

Graden van bloedverwantschap

Bloedverwanten zijn in de:

Eerste graad

 • (adoptie)ouders;
 • (adoptie)kinderen.

Tweede graad

 • grootouders;
 • kleinkinderen;
 • broers en zussen.

Derde graad

 • overgrootouders;
 • achterkleinkinderen;
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen);
 • ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).

Vierde graad

 • betovergrootouders;
 • achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen);
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders);
 • oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders).

Vaststelling graad van bloedverwantschap

De graad van bloedverwantschap is bepaald door de 'afstand' tot de gemeenschappelijke stamouders. Hoe dichter u bij de gezamenlijke stamouder staat, hoe nauwer de verwantschap.

Belang bloedverwantschap

De vaststelling van de graad van bloedverwantschap of aanverwantschap is onder meer van belang:

 • in het erfrecht;
 • voor het aanvragen van curatele, bewind en mentorschap;
 • voor het bepalen of u in aanmerking komt voor buitengewoon verlof.