Hoe krijg ik als duomoeder het ouderschap over het kind van mijn partner?

Een duomoeder of meemoeder is de vrouwelijke partner van de biologische moeder. Sinds 2014 kan een duomoeder juridisch ouder worden buiten de rechter om. Haar moederschap kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind of door erkenning. Erkenning gebeurt bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Onbekende donor: wettelijk ouder door huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden bij de geboorte van een kind. De moeder en de duomoeder moeten getrouwd of geregistreerd partner zijn. Ook moet de biologische vader een onbekende donor zijn volgens de definitie in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Zodat duidelijk is dat de vader geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind.

Met een verklaring van de Stichting donorgegevens legt u vast dat het om een anonieme donor gaat. U kunt de verklaring juridisch ouderschap digitaal aanvragen op de website Donorgegevens.nl. Deze verklaring geeft u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat doet u bij de aangifte van de geboorte van het kind. Heeft u deze verklaring niet bij de geboorteaangifte afgegeven, dan kunt u het kind adopteren of erkennen bij de burgerlijke stand.

Bekende donor: adopteren of erkennen

Als duomoeder krijgt u niet automatisch juridisch ouderschap over een kind met een bekende donor. Bijvoorbeeld als die een vriend, bekende of familielid is. U kunt wel juridisch ouder worden door het kind te adopteren of te erkennen bij de burgerlijke stand. De erkenning kunt u al regelen voor de geboorte van het kind. In dat geval bent u vanaf de geboorte van het kind juridisch ouder.

De keuze voor erkenning of adoptie kan gevolgen hebben voor de erkenning van uw ouderschap in het buitenland. Voorziet u dat u naar het buitenland zult verhuizen, laat u zich dan voorlichten over deze gevolgen door een rechtsbijstandsverlener.

Gezamenlijk gezag aanvragen

Zijn 2 vrouwen getrouwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap? Dan hebben zij na de erkenning automatisch tot gezamenlijk gezag.

Zijn 2 vrouwen niet getrouwd en hebben zij geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft de moeder uit wie het kind geboren is het ouderlijk gezag. De duomoeder kan het kind erkennen en daarna samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Donor heeft erkend: duomoeder krijgt geen gezag

Heeft de donor het kind voor de geboorte als eerste erkend? Dan krijgt alleen de biologische moeder uit wie het kind geboren is het gezag en de duomoeder niet.