Waar moet ik aan denken als ik de voornaam voor mijn kind kies?

U bent als ouder of voogd vrij in het kiezen van een voornaam voor uw kind. De voornaam mag alleen niet ongepast zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een voornaam weigeren.

Voorbeelden van ongepaste voornamen

  • bespottelijke namen;
  • scheldwoorden;
  • naam die bestaat uit heel veel namen;
  • bestaande achternaam, tenzij dat ook een bestaande voornaam is, bijvoorbeeld ‘Roos’.

Ambtenaar burgerlijke stand weigert voornaam

U kunt een nieuwe naam bedenken als de ambtenaar van de burgerlijke stand de voornaam weigert. Doet u dat niet, dan geeft de ambtenaar uw kind een voornaam. Bent u het hiermee niet eens? Dan kunt u binnen 6 weken de rechtbank vragen de voornaam te veranderen. U heeft een advocaat nodig om dit voor u te regelen.

Voornaam kind met een buitenlandse of dubbele nationaliteit

U mag uw kind een Nederlandse voornaam geven ook al heeft het een buitenlandse of dubbele nationaliteit. Houd er rekening mee dat sommige landen de keuze voor Nederlandse voornamen niet accepteren. Wilt u hier meer over weten, vraag dan advies. Dit kan bijvoorbeeld bij het consulaat.

Gekozen voornaam wijzigen

Wilt u de gekozen voornaam van uw kind wijzigen? Bij minderjarigen moet de wettelijke vertegenwoordiger een verzoek doen bij de rechtbank. Dit is één van de ouders of de voogd.

Wettelijke regels namen

Het recht op naam staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek, boek 1.