Aangifte geboorte en naamskeuze kind

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De geboorte van een kind brengt rechten en plichten met zich mee voor de ouders. Zo moet u binnen 3 dagen aangifte doen van de geboorte bij de burgerlijke stand. De gemeente maakt dan een geboorteakte op. U mag zelf de voornaam van uw kind kiezen. Als achternaam mag u kiezen tussen de achternaam van de vader en die van de moeder.

Beleidsinformatie

De Rijksoverheid. Voor Nederland