Opname levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Wanneer het kindje geboren werd, maakt niet uit.

Voor alle levenloos geboren kinderen mogelijk

Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde. Alle levenloos geboren kindjes kunnen in de BRP geregistreerd worden. Ook maakt het niet uit wanneer het kind geboren werd. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar geleden zijn.

Ingeschreven ouders doen het verzoek voor zichzelf

Ouders kunnen een verzoek doen om hun levenloos geboren kind in de BRP te registreren. Dit is niet verplicht. Het kan alleen als zij op het moment van de geboorte in Nederland wonen en staan ingeschreven in de BRP. Ouders doen het verzoek bij de gemeente van hun woonplaats. Een ouder kan het verzoek alleen doen voor zichzelf en niet namens een partner.

Benodigde akten

Voor in Nederland levenloos geboren kinderen is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig voor opname in de BRP. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akten op. De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt daarbij rekening met individuele omstandigheden. Deze ambtenaar mag dit doen, want heeft als bestuursorgaan een eigen discretionaire bevoegdheid.

Gevolgen van opname in de BRP

Na de opname in de BRP kunnen de ouders de naam van het kind zien via MijnOverheid.nl. Ook komt het kind op een uittreksel van de BRP te staan. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand kan de gegevens van het kind ook zien. Andere overheidsinstanties zien die gegevens niet.