Opname levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen ook worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Wanneer het kindje geboren werd, maakt niet uit.

Voor alle levenloos geboren kinderen mogelijk

Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde. Alle levenloos geboren kindjes kunnen in de BRP geregistreerd worden. Ook maakt het niet uit wanneer het kind geboren werd. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar geleden zijn.

Ingeschreven ouders doen het verzoek voor zichzelf

Ouders kunnen een verzoek doen om hun levenloos geboren kind in de BRP te registreren. Het is niet verplicht. Ouders kunnen het verzoek alleen doen als zij op het moment van de geboorte in Nederland woonden. En stonden ingeschreven in de BRP. Ze doen het verzoek bij de gemeente van hun woonplaats. Een ouder kan het verzoek alleen doen voor zichzelf. Een ouder kan dit niet doen namens een partner .

Benodigde akten

Voor in Nederland levenloos geboren kinderen is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig  voor opname in de BRP. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akten op. De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt daarbij rekening met individuele omstandigheden. Deze ambtenaar mag dit doen, want heeft als bestuursorgaan een eigen discretionaire bevoegdheid.

Gevolgen van opname in de BRP

Na de opname in de BRP kunnen de ouders de naam van het kind zien via MijnOverheid.nl. Ook komt het kind op een uittreksel van de BRP te staan. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand kan de gegevens van het kind ook zien. Andere overheidsinstanties zien die gegevens niet.

Wanneer is registratie van ongeboren kind niet mogelijk?

In de volgende gevallen is registratie van uw levenloos geboren kind in de BRP niet mogelijk:

  • U woonde op het moment van de geboorte niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP.
  • U heeft sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in de BRP, waarop de registratie kan worden¬†bijgeschreven.