Hoe doe ik aangifte van een geboorte?

U bent verplicht om binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte te doen. Dat doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. Na de aangifte geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte af.

Binnen 3 dagen geboorteaangifte doen

U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van het kind. De geboortedag telt niet mee.

Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan wordt de termijn voor de aangifte verlengd zodat er minimaal 2 werkdagen overblijven om geboorteaangifte te doen. Bent u te laat met de aangifte, dan kunt u een boete krijgen. 

Op welke dag aangifte doen?
Kind geboren op: Uiterlijk aangifte doen op:
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
vrijdag (en maandag is een feestdag) woensdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

Wie doet aangifte?

Verplicht om aangifte te doen zijn:

  • de vader; of
  • de moeder uit wie het kind niet is geboren (= de duomoeder).

Bevoegd om aangifte te doen is:

  • de moeder uit wie het kind is geboren.

Kunnen de hiervoor genoemde personen geen geboorteaangifte doen? Dan zijn andere personen verplicht om aangifte te doen, namelijk:

  • iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte; of
  • bij een thuisbevalling: de bewoner van het huis; of
  • bij bevalling in een ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis, of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan:

  • de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte); en
  • de gegevens van de ouder(s).

De geboorteakte is het officiële document dat geldt als bewijs van de geboorte en van de afstamming van het kind van de ouder(s).

Welke documenten heeft u nodig bij geboorteaangifte?

Om geboorteaangifte te doen heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Is er vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Dan moet de akte van erkenning of de akte van naamskeuze worden overgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De gegevens van die akte worden verwerkt in de geboorteakte.

In het algemeen geeft het ziekenhuis of de verloskundige een verklaring van de geboorte af. Het is handig om deze verklaring bij u te hebben bij de aangifte van geboorte. Maar dat is niet verplicht.

Geen kosten geboorteaangifte

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel moet u betalen als u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt.

Bijzondere situaties