Hoe doe ik aangifte van een levenloos geboren kind?

Komt een baby levenloos ter wereld? Dan kunt u als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

Aangifte levenloos geboren kind

Hoe lang de zwangerschap duurde, maakt niet uit voor de akte van geboorte (levenloos). De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.

De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen. En geldt als officieel bewijs.

Achternaam kiezen voor levenloos geboren kind

Ook mogen de ouders als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. De ouders kunnen bij een volgend kind opnieuw zelf een achternaam kiezen.

Kind dat kort na de geboorte overlijdt

Van een kind dat kort na de geboorte overlijdt, worden een geboorteakte en een akte van overlijden opgemaakt.

Inschrijving in de BRP

Ouders kunnen vervolgens hun levenloos geboren kind op laten nemen in de Basisregistratie Personen (BRP).