Geboorte kind in vervoermiddel: waar aangifte doen?

Het kan zijn dat uw kind wordt geboren in een voertuig. Bijvoorbeeld op een schip of in een vliegtuig. Dan moet u aangifte doen in de plaats van aankomst (als deze plaats in Nederland ligt).

Wordt uw kind geboren tijdens vervoer of op reis? Bijvoorbeeld:

  • in een ambulance, taxi of ander voertuig;
  • op een schip;
  • in een vliegtuig of helikopter.

En gebeurt dit op Nederlands grondgebied? Dan moet u aangifte van geboorte doen in de gemeente waar het kind het voertuig of luchtvaartuig verlaat. Of waar het schip aanlegt.