Geboorte kind in vervoermiddel: waar aangifte doen?

Het kan zijn dat uw kind wordt geboren in een voertuig. Bijvoorbeeld op een schip of in een vliegtuig. Gebeurt dit in Nederland? Dan moet u aangifte van geboorte doen in de gemeente waar het kind het vervoermiddel verlaat.