Geboorte kind in vervoermiddel: waar aangifte doen?

Is uw kind geboren in een voertuig, op een schip of vliegtuig? Dan moet u aangifte doen in de plaats van aankomst (als deze plaats in Nederland ligt).

Het kan zijn dat een kind wordt geboren tijdens vervoer of op reis. Bijvoorbeeld:

  • in een ambulance, taxi of ander voertuig;
  • op een schip;
  • in een vliegtuig of helikopter.

Gebeurt dit op Nederlands grondgebied? Dan moet u aangifte van geboorte doen in de gemeente waar het kind het voertuig of luchtvaartuig verlaat. Of waar het schip aanlegt.