Immigranten helpen met remigratie

De overheid helpt immigranten uit bepaalde landen die terug willen keren naar hun land van herkomst. Zij kunnen voorlichting en financiële hulp krijgen bij hun remigratie. Dit is geregeld in de Remigratiewet. 

Financiële hulp bij remigratie

Wat de overheid doet om immigranten financieel te helpen bij de terugkeer naar hun land van herkomst:

  • Remigratie-uitkering voor levensonderhoud
    Remigranten kunnen tot 1 januari 2025 een remigratie-uitkering aanvragen. Dit is een maandelijkse uitkering als tegemoetkoming om van te kunnen leven. Andere Nederlandse uitkeringen (bijvoorbeeld WAO, AOW of Anw) worden afgetrokken van de remigratie-uitkering.

Hulp met voorlichting door NMI bij remigratie

Remigranten kunnen voor vragen en advies over hun remigratie terecht bij het Nederlands Migratie Instituut (NMI). Het NMI helpt migranten bij hun keuze om terug te gaan naar het land van herkomst. Of om in Nederland te blijven.