Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over afschaffen rijbewijskeuringen voor mensen met autisme of ADHD

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over afschaffen rijbewijskeuringen voor mensen met autisme of ADHD