Kamerbrief met reactie op motie over afschaffen rijbewijskeuringen voor mensen met autisme of ADHD

Minister Harbers (IenW) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Joseph (NSC) en Westervel (GroenLinks). De motie verzocht de regering om een voorstel voor het afschaffen van de algemene medische keuring voor mensen met autisme, ADD en ADHD en deze mensen te beoordelen op rijvaardigheid.

Kamerbrief met reactie op motie over afschaffen rijbewijskeuringen voor mensen met autisme of ADHD