Beslisnota bij Kamerbrief bij kwartaalrapportage CBR examenafname 1e kwartaal 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij kwartaalrapportage CBR examenafname 1e kwartaal 2024