Kamerbrief over coulanecemaatregelen rijbewijzen in verband met COVID-19

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de coulanceregeling in verband met COVID-19 voor rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur verstrijkt in de periode vanaf 1 december 2020 tot 1 maart 2021. Daarnaast gaat zij in op het uitstel van rijexamens en rijtesten en op de geldigheidsduur van het theoriecertificaat en deelexamens voor vakbekwaamheid.