Kwartaalrapportage “corona-inhaalslag examens” 1e kwartaal 2024

Rapportage 'corona-inhaalslag examens' van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) over het 1e kwartaal van 2024. De rapportage biedt inzicht in de aantallen afgenomen theorie-examens en praktijkexamens en rijtesten. Daarnaast gaat de rapportage in op de actuele reserveringstermijnen voor een praktijken theorie-examen en het slagingspercentage voor het praktijkexamen B.

Kwartaalrapportage “corona-inhaalslag examens” 1e kwartaal 2024