Mag ik met mijn Nederlandse rijbewijs in het buitenland rijden?

In landen van de Europese Unie (EU) mag u rijden met een geldig Nederlands rijbewijs. In landen buiten de EU heeft u daarnaast soms een internationaal rijbewijs nodig. Als u in het buitenland gaat wonen, gelden soms andere regels. 

Tijdelijk verblijf in het buitenland met Nederlands rijbewijs

Gaat u op vakantie? Of bent u chauffeur op een vrachtwagen of touringcar? En blijft u minder dan 6 maanden in het buitenland? Dan bent u een  “bestuurder in het internationale verkeer”. 

In landen van de Europese Unie (EU) mag u aan het verkeer deelnemen met een geldig Nederlands rijbewijs. In landen buiten de EU heeft u daarnaast soms een internationaal rijbewijs nodig. Dit is een gewaarmerkte vertaling van uw huidige rijbewijs. U kunt een  internationaal rijbewijs aanvragen via ANWB-verkooppunten. 

Bent u uw rijbewijs kwijt en bent u verhuisd naar een ander EU-land (of IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein)? Bij de RDW kunt u een echtheidsverklaring aanvragen. Hierin staan persoonsgegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën.

Wonen in ander EU-land met Nederlands rijbewijs

Gaat u in een ander land van de EU wonen? Dan kunt u met uw Nederlandse rijbewijs blijven rijden zolang dat geldig is. Als uw rijbewijs verloopt, vraagt u een nieuw rijbewijs aan in het land waar u woont.

Neem voor informatie op tijd contact op met de verantwoordelijke instantie in dat land. 

Komt u later weer in Nederland wonen, dan kunt u uw buitenlandse rijbewijs weer omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Wonen in land buiten de EU met Nederlands rijbewijs

Als u in een land buiten de EU gaat wonen, is uw Nederlandse rijbewijs niet altijd geldig. Neem in het andere land contact op met de instantie die rijbewijzen afgeeft. Deze kan u vertellen wat u moet doen om deel te mogen nemen aan het verkeer.

Woont u buiten de EU en verloopt uw Nederlandse rijbewijs? Dan kunt u een verlenging aanvragen via de RDW. U heeft dan wel een correspondentieadres in Nederland nodig. Ook moet u de nationaliteit hebben van een lidstaat van de EU of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Bromfietsrijbewijs in het buitenland

Over het bromfietsrijbewijs zijn internationaal geen afspraken gemaakt. Bromfietsrijbewijzen van verschillende landen worden daarom onderling niet erkend. Ook kunnen de regels per land verschillen.  Controleer voor uw reis bij de verantwoordelijke instantie welke regels gelden in het land waar u naar toe gaat.