Wanneer moet ik een medische keuring laten doen voor mijn autorijbewijs of motorrijbewijs?

Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier invullen met vragen over uw gezondheid. Zo bepaalt het CBR of u rijgeschikt bent. Misschien moet u een aanvullende medische keuring ondergaan. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer. 

Wanneer beoordeling door het CBR?

Het CBR beoordeelt in een aantal situaties of bestuurders medisch voldoende geschikt zijn om te rijden. Hier zijn kosten aan verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven.

 • Rij-examen doen
  Doet u rij-examen? Dan moet u eerst een Gezondheidsverklaring invullen. Het CBR beoordeelt uw gezondheid met deze verklaring. Als u één of meer vragen met 'ja' heeft beantwoord, wordt uw rijgeschiktheid onderzocht.
 • Vanaf 75 jaar
  Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om uw rijbewijs te verlengen, moet u een arts laten beoordelen of u gezond genoeg bent om auto te rijden. Op hogere leeftijd is de kans op lichamelijke problemen groter. En die problemen kunnen invloed hebben op het rijden.
 • Rijbewijs C en D (groot rijbewijs)
  Bestuurt u een vrachtauto (rijbewijs C) of bus (rijbewijs D)? Dan is de kans groot dat u veel uren op de weg zit. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Er is daarom een groter risico voor de verkeersveiligheid. Daarom wordt u gekeurd als u uw rijbewijs verlengt. Ook nieuwe bestuurders worden bij de eerste aanvraag gekeurd. De keuringsarts is door het CBR aangewezen.
 • Zelf aanvragen
  Twijfelt u over uw rijgeschiktheid? Vraag het CBR dan om een beoordeling. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kunt. Het CBR beslist dan of uw rijbewijs nog geldig is.

Kosten medische keuring

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven die worden berekend voor de medische keuring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NZA.

Gezond deelnemen aan het verkeer

Als u deelneemt aan het verkeer, moet u blijven voldoen aan de eisen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor.

Heeft u een rijbewijs, maar verandert uw gezondheid? Slikt u bijvoorbeeld medicijnen? Of heeft u sinds kort een aandoening, zoals een ontsteking of ziekte? Dan kan dat invloed hebben op uw rijgedrag. Misschien is het bijvoorbeeld beter om een tijdje niet te rijden. Het is een goed idee om dit te bespreken met uw arts.

U kunt een wijziging in uw gezondheid doorgeven aan het CBR. Dan weet u zeker of u veilig de weg op kunt.

Meer informatie

Informatie over de procedures staat op de website van het CBR. Ook leest u hier welke aandoeningen invloed kunnen hebben op uw rijvermogen.