Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder op de zorgmarkten.

Contactgegevens Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 296 81 11 (kantoor)
Internet

Contact met NZa

Bezoekadres

  • Newtonlaan 1 - 41
  • 3584 BX Utrecht

Postadres

  • Postbus 3017
  • 3502 GA Utrecht

Informatie- en Contactcentrum

Telefoon: 088 - 770 87 70 (lokaal tarief)
E-mail: info@nza.nl

Het Informatie- en Contactcentrum beantwoordt vragen over:

  • (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Meldpunt voor overtredingen van zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders

Het meldpunt neemt meldingen in van mogelijke overtredingen door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders.

Social media

De Nza is bereikbaar via Twitter.

Taakomschrijving NZa

De NZa zorgt ervoor dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. De Nza maakt hiervoor regels en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa doet onderzoek en adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS).

Kaart

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)