Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder op de zorgmarkten.

Contactgegevens Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 296 81 11
E-mailadres
info@nza.nl
Internet
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Contact met NZa

Bezoekadres

  • Newtonlaan 1 -41
  • 3584 BX Utrecht

Postadres

  • Postbus 3017
  • 3502 GA Utrecht

Informatie- en Contactcentrum

Telefoon: 088 - 770 87 70 (uitsluitend via WhatsApp)
E-mail: info@nza.nl

Het Informatie- en Contactcentrum beantwoordt vragen over:

  • (de uitvoering van) de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Meldpunt voor overtredingen van zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders

Het meldpunt neemt meldingen in van mogelijke overtredingen door zorgverzekeraars, zorgkantoren of zorgaanbieders.

Social media

De NZa is bereikbaar via X.

Taakomschrijving NZa

De NZa controleert of zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan de regels houden. De NZa voert overleg met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Ook adviseert de NZa het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)