Beslissing op bezwaar op besluit op Woo-verzoek over volmachtregister

Beslissing op bezwaar op een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het volmachtregister van het ministerie van Financiën. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar op besluit op Woo-verzoek over volmachtregister