Jaarplan Auditdienst Rijk 2018

Ook in 2018 streeft de Auditdienst Rijk (ADR) naar een onderzoeksplanning die is gebaseerd op departementale en rijksbrede risicoanalyses. De geïnventariseerde risico's voor 2018 hebben heeft de ADR geclusterd naar de volgende 3 jaarplanthema's: ICT/cyber, Regeldruk, en Verander- en absorptievermogen.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2018 (PDF | 42 pagina's | 1,4 MB)

Deze thema's sluiten aan bij de uitkomsten van de risicoanalyse van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) en weerspiegelen elementen die terugkomen in de departementale en rijksbrede onderzoeksprioritering voor 2018. Voorts heeft de ADR gebruik gemaakt van de input uit zijn impactanalyse van het regeerakkoord, de uitkomsten van zijn onderzoek naar onevenredig hoge beheer- en controlelasten, de onderzoeksbehoefte in voorgaande jaren en de gevoerde gesprekken met de ministeries.

Door het bundelen van de verkregen kennis wil de ADR meerwaarde leveren voor de rijksdienst als geheel.