Jaarplan Auditdienst Rijk 2017

In dit document staat waar de Auditdienst Rijk zich in 2017 op gaat richten in relatie tot toezicht op de financiën van het Rijk.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2017 (PDF | 44 pagina's | 2,9 MB)