Voortgangsbericht Auditdienst Rijk en Tussentijds Rijksbreed beeld 2018

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met het Voortgangsbericht, en een notitie over het Tussentijds Rijksbreed beeld over de ADR-rapporten in 2018.

Voortgangsbericht Auditdienst Rijk 2018 (PDF | 17 pagina's | 459 kB)

Tussentijds Rijksbreed beeld 2018 (PDF | 6 pagina's | 322 kB)

Aandachtspunten ADR 2018

Rijksbreed ziet de ADR op dit moment vooral aandachtspunten op het gebied van:

Het voortgangsbericht geeft de voortgang in de eerste helft van dit jaar op basis van het jaarplan en de daarin plaatsgevonden ontwikkelingen weer. Naast informatie over aantallen uitgebrachte rapporten, cijfers inzake urenallocatie en budgetrealisatie is een voorstel opgenomen over de invoering van een Balanced Scorecard ADR.