Interim-auditrapport 2022 ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

Interim-onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) en managementletters over Belastingdienst, Toeslagen en Douane. De definitieve uitkomsten worden in het auditrapport over 2022 gepubliceerd bij het jaarverslag.

De Auditdienst Rijk voert elk jaar een wettelijke controle uit op de (financiële) verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen en naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Rijk. In het bijgaande interim-auditrapport en de bijbehorende managementletters over Belastingdienst, Toeslagen en Douane staan de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek.