Documenten - Rijksoverheid

1.492 documenten over Rijksoverheid

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Kamerbrief over aanpak (institutioneel) racisme

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van (institutioneel) racisme. Het Tweede Kamerlid Van Baarle ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 25-01-2023

 2. Afschrift brief Regeringscommissaris Informatiehuishouding aan staatssecretaris BZK over chatberichten overheid

  Afschrift van een brief van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding (RI) aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en ...

  Brief | 24-01-2023

 3. 'Kan dit weg?' - 'Nee': Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

  Advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (AcOI) over het beheren en bewaren van chatberichten bij de ...

  Rapport | 19-01-2023

 4. Overeengekoen specifieke werkzaamheden Reviews accountantscontrole SiSa 2021

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over reviewwerkzaamheden op een deel van de accountantscontroles op de SiSa-bijlagen over ...

  Rapport | 19-01-2023

 5. Beslisnota bij Kamerbrief publicatie Woo-besluit totstandkoming handreiking en instructie bewaren chatberichten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 19-01-2023

 6. Concept jaarplanning SZW 2023

  Aangevulde versie van de concept jaarplanning  van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023.

  Kamerstuk | 19-01-2023

 7. Aanbiedingsbrief bij concept jaarplanning SZW 2023

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de aangevulde versie ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2023

 8. Voortgang Werk aan Uitvoering

  Voortgang van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU) voor het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en ...

  Kamerstuk: Nader rapport | 18-01-2023

 9. Stand van relevante zaken moties in het kader van Werk aan Uitvoering

  Overzicht van de stand van zaken van de op dit terrein door de Tweede Kamer aangenomen moties.

  Kamerstuk: Nader rapport | 18-01-2023

 10. Kamerbrief over aanbieding Staat van de Uitvoering en Voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2023