Beslisnota bij Kamerbrief publiceren informatie European Common Entry Gate System

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief publiceren informatie European Common Entry Gate System (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)