E-mailwisseling VSK-PM en ministerie IenW over uitvoering Single Use Plastic-richtlijn

E-mailverkeer tussen de Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten (VSK) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de uitvoering van de Single Use Plastic-richtlijn (Europese richtlijn voor minder wegwerpplastic in zee).

E-mailwisseling VSK-PM en ministerie IenW over uitvoering Single Use Plastic-richtlijn (PDF | 2 pagina's | 209 KB)