Roken

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Roken ontmoedigen door nieuwe regels

Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid, daarom wil de overheid het ontmoedigen. Sinds 20 mei 2016 zijn er nieuwe regels om roken nog meer te ontmoedigen. Zo is er een reclameverbod en een leeftijdsgrens voor de verkoop van e-sigaretten. Ook de verpakkingen van tabaksproducten zien er anders uit.

Niet-rokenbeleid

De overheid voert een niet-rokenbeleid uit om:

 • te voorkomen dat jongeren beginnen met roken;
 • mensen te helpen die willen stoppen met roken;
 • meerokers te beschermen tegen tabaksrook.

Regels Tabak en rookwarenwet

Op 20 mei 2016 is de Tabakswet gewijzigd en zijn er nieuwe regels. De naam van de wet is toen veranderd in Tabaks- en rookwarenwet. De belangrijkste veranderingen gaan over:

 • ingrediënten en emissies van tabaksproducten;
 • etiketten en verpakkingen van tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen;
 • informatieverstrekking door producenten, importeurs en distributeurs aan de Europese Commissie en de overheid;
 • verkoop op afstand, zoals internetverkoop, van tabaksproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen.

Andere belangrijke regels die al in de wet stonden, zijn:

 • Roken is verboden in alle openbare ruimten en de horeca.
 • Werknemers mogen op het werk alleen roken in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes.
 • Winkeliers mogen geen tabak of tabaksartikelen verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Elke vorm van tabaksreclame is verboden, behalve in de tabaksspeciaalzaak.
 • Sponsoring van evenementen door de tabaksindustrie is verboden.
 • Personen die de regels overtreden krijgen een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Leeftijdsgrens 18 jaar

De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is 18 jaar. Zo wil het kabinet het aantal jongeren dat rookt verlagen. Soms is het moeilijk om in te schatten hoe oud iemand is. Legitimatie is daarom verplicht als iemand niet duidelijk ouder is dan 18 jaar.

E-sigaret

Verkoop van de e-sigaret aan jongeren onder de 18 jaar mag ook niet meer als de nieuwe Tabaks- en rookwarenregeling van kracht is. Ook wordt het verboden om reclame te maken voor de e-sigaret, behalve in een speciaalzaak. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat jongeren via de e-sigaret gaan roken en misschien overstappen naar andere rookwaren. Jongeren dienen te worden beschermd tegen de gezondheidsrisico’s van de e-sigaret, zoals de gevolgen van nicotine.

Nieuwe verpakkingen

Op de meeste nieuwe verpakkingen staan afschrikwekkende foto’s met een waarschuwing. Deze foto's laten de gezondheidsrisico’s van (mee)roken zien. De nieuwe verpakkingen worden sinds 20 mei geproduceerd.

Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Ook sterven jaarlijks enkele duizenden mensen door meeroken. Naast de waarschuwing staat op de verpakkingen het telefoonnummer van een gratis stoplijn (0800-1995) en de link naar de website www.ikstopnu.nl.

Verbod op misleidende teksten

Er komt een verbod op misleidende teksten op verpakkingen, zoals ‘biologisch’ of ‘light’. ‘Biologisch’ lijkt gezonder dan ‘normaal’, maar alle tabaksproducten zijn schadelijk voor de gezondheid.

Verbod op smaken anders dan tabak

Er komt een verbod op kenmerkende smaken in sigaretten en shag, anders dan tabak. Bijvoorbeeld vanille. Sinds 20 mei 2016 mogen deze sigaretten niet meer geproduceerd worden. Na 20 mei 2017 mogen ze niet meer verkocht worden.

De uitzondering hierop zijn menthol sigaretten. Deze sigaretten mogen tot 20 mei 2020 geproduceerd en verkocht worden.

Informatieplicht voor producenten en importeurs

Er komt een informatieplicht van producenten en importeurs over hun producten aan de Europese Commissie en de overheid. De informatie wordt gebruikt voor onderzoek naar markt- en productontwikkelingen en voor toezicht en handhaving. Openbare informatie komt te staan op www.tabakinfo.nl. Openbare informatie is bijvoorbeeld welke ingrediënten er in tabaksproducten zitten. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en duidelijkheid over de producten.

De Rijksoverheid. Voor Nederland