Jongeren ontmoedigen om te beginnen met roken

In 2013 zijn ongeveer 37.000 kinderen (jonger dan 18 jaar) begonnen met dagelijks roken. Dat zijn ongeveer 100 kinderen per dag. Hoe jonger een kind met roken begint, des te ernstiger de verslaving gemiddeld wordt. Daarom wil de overheid voorkomen dat jongeren beginnen met roken.

De overheid heeft extra aandacht om het roken onder jongeren te ontmoedigen. De overheid richt zich voornamelijk op jongeren in de eerste en tweede klassen van het vmbo en mbo, omdat jongeren in deze schooltypes relatief vaak roken.

Rookvrije scholen

De overheid stimuleert 'rookvrije scholen'. Op deze scholen mag bijvoorbeeld op het schoolplein niet worden gerookt. Veel jongeren krijgen hun eerste sigaret namelijk van een klasgenoot op het schoolplein.

Programma niet-roken op scholen

Er is ook een programma over alcohol, roken en drugs op scholen. Hiervoor is het lespakket ‘Gezonde school en genotsmiddelen’ gemaakt. Het lespakket moet jongeren bewust maken van de risico’s voor de gezondheid.

Campagne NIX18

Op sociale media voert NIX18 een jongerencampagne. Deze campagne wil voorkomen dat jongeren gaan roken, onder het mom ‘steek elkaar niet aan’. NIX18 geeft onder andere voorlichting aan jongeren en scholen. De campagne wil bereiken dat iedereen het normaal vindt dat jongeren onder de 18 niet roken of drinken.