Jongeren ontmoedigen om te beginnen met roken

Elke dag beginnen gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger men begint met roken, hoe groter de kans op verslaving is en hoe moeilijker het is om te stoppen met roken. Het voorkomen dat jongeren gaan roken zal veel winst leveren voor de volksgezondheid en heeft daarom prioriteit.

Rookvrije scholen

De overheid stimuleert 'rookvrije scholen'. Er geldt een rookverbod op schoolterreinen. Veel jongeren krijgen hun eerste sigaret namelijk van een klasgenoot op het schoolplein. Het rookverbod geldt voor de terreinen van basisscholen, voortgezet onderwijs-scholen, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.

Programma niet-roken op scholen

Er is ook een programma over alcohol, roken en drugs op scholen. Hiervoor is het lespakket Gezonde school en genotsmiddelen gemaakt. Het lespakket moet jongeren bewust maken van de risico’s voor de gezondheid. Smoke Free Challenge is een programma waar leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om niet te roken. De Smokefree Challenge heeft als doel om de niet-roken norm zo lang mogelijk vast te houden.

Campagne NIX18

Op sociale media voert NIX18 een jongerencampagne. Deze campagne wil voorkomen dat jongeren gaan roken, onder het mom ‘steek elkaar niet aan’. NIX18 geeft onder andere voorlichting aan jongeren en scholen. De campagne wil bereiken dat iedereen het normaal vindt dat jongeren onder de 18 niet roken of drinken.