Jongeren ontmoedigen om te beginnen met roken

Elke dag beginnen gemiddeld 40 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger men begint met roken, hoe groter de kans op verslaving is en hoe moeilijker het is om te stoppen met roken. Het voorkomen dat jongeren gaan roken zal veel winst opleveren voor de volksgezondheid en heeft daarom prioriteit.

Rookvrije scholen

De overheid stimuleert rookvrije scholen. Er geldt een rookverbod op schoolterreinen. Veel jongeren krijgen hun eerste sigaret namelijk van een klasgenoot op het schoolplein. Het rookverbod geldt voor de terreinen van basisscholen, voortgezet onderwijs-scholen, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.

Programma niet-roken op scholen

Het programma Helder op school ondersteunt scholen met preventie van roken, alcohol en drugs. De aanpak maakt jongeren bewust van de gevolgen en stimuleert hen niet te roken of drinken en geen drugs te gebruiken. 

Smokefree Challenge is een wedstrijd waar leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om niet te roken. De Smokefree Challenge heeft als doel om de niet-roken-norm zo lang mogelijk vast te houden.

Campagne NIX18

Met de campagne NIX18 wil de overheid voorkomen dat jongeren gaan roken of drinken. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling, roken werkt die ontwikkeling juist tegen. De campagne richt zich niet alleen op jongeren. Zo worden ouders gestimuleerd om het goede voorbeeld te geven en het gesprek aan te gaan met jongeren.