Internationale deskundigen in Nederland bij elkaar over sjoemelsigaretten

Op 18 en 19 november komen bij het RIVM in Bilthoven internationale deskundigen bij elkaar om de laatste wetenschappelijke inzichten te bespreken op het terrein van filterventilatie van sigaretten – de zogenoemde sjoemelsigaretten – en de impact op gezondheid en rookgedrag. De bijeenkomst vindt plaats op verzoek van Nederland in het kader van de voorbereidingen op de internationale COP9 conferentie over tabaksontmoediging die volgend jaar in Den Haag plaatsvindt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil dat het tegengaan van sjoemelsigaretten en het aanpassen van de meetmethode waarmee de schadelijke teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) niveaus van sigaretten worden gemeten een belangrijk agendapunt is tijdens deze conferentie.

'Schijnwerkelijkeheid'

Blokhuis: “Hoe we ook meten: een sigaret die niet schadelijk is, bestaat niet. Dus mijn oproep aan iedereen blijft: begin niet aan roken of stop er zo snel mogelijk mee. Toch wil ik ook af van het huidige, oneerlijke systeem om de schadelijkheid van sigaretten te meten. Omdat we daarmee een schijnwerkelijkheid creëren. We moeten toe naar een realistische manier van meten. Zodat er nog meer duidelijkheid is over de zeer schadelijke impact van roken.”

Gaatjes in sigarettenfilter

De huidige (ISO) meetmethode voor schadelijke stoffen in sigaretten, voorgeschreven door Europese wetgeving, staat ver af van wat een roker daadwerkelijk binnenkrijgt door het gebruik van gaatjes in de filter. Bovendien verhogen filtergaatjes de aantrekkelijkheid van een sigaret omdat de rook milder, zachter en gemakkelijker te inhaleren wordt. Hierdoor denken rokers ook dat de sigaret minder schadelijk is.

De tabaksindustrie heeft grote invloed op het ontwikkelen van de huidige ISO meetmethode en daarmee is de methode niet onafhankelijk. Er bestaat geen enkele methode die exact het gedrag van rokers kan na bootsen, maar er bestaat een alternatieve methode waarmee de gehalten die een roker binnenkrijgt beter benaderd worden, namelijk de Canadian Intense methode (CI).

Internationale discussie

Experts van over de hele wereld brengen hun kennis over dit onderwerp samen. Met deze input wordt een rapport opgesteld dat besproken wordt op de volgende vergadering van verdragspartijen (COP9) van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) die volgend najaar in Nederland zal plaatsvinden. Via het kaderverdrag wil Nederland een internationale discussie voeren over sjoemelsigaretten en een meer realistische manier van meten.