Regels voor de e-sigaret

Een e-sigaret of vape is een elektronische sigaret waarmee een roker (nicotinehoudende) damp inhaleert. Er gelden regels voor de verkoop van de e-sigaret en shisha-pen (e-sigaret zonder nicotine). E-sigaretten mogen bijvoorbeeld niet worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

Verbod op e-sigaretten met een smaakje

Sinds 1 januari 2023 geldt officieel een verbod op e-sigaretten met smaken als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of mojito. De smaak ‘tabak’ blijft wel toegestaan. Het verbod moet de e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren.

Producenten van e-sigaretten mochten tot 1 januari 2024 hun bestaande voorraad verkopen. Per 1 januari 2024 zijn smaakjes (behalve 'tabak') definitief verboden.

E-sigaretten schadelijker dan gedacht

Het verbod op e-sigaretten met een smaakje volgt op conclusies van het Trimbos-instituut over e-sigaretten. E-sigaretten zijn schadelijker dan gedacht. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat mensen gemakkelijker overstappen van de e-sigaret naar gewone sigaretten. Lees meer over de e-sigaret op ikstopnu.nl.

Verbod e-sigaret in openbare ruimte

De e-sigaret is toegestaan. Wel zijn er regels om ervoor te zorgen dat jongeren niet beginnen met het gebruik ervan. Enkele voorbeelden:

  • Sinds 1 juli 2020 geldt het rookverbod in de openbare ruimte ook voor de e-sigaret, met en zonder nicotine. Op alle plekken waar een rookverbod geldt, geldt dit ook voor e-sigaretten. Bijvoorbeeld in cafés, restaurants, openbare gebouwen en op werkplekken.
  • E-sigaretten krijgen een verplichte neutrale verpakking. Wanneer deze verplichting ingaat, is nog niet bekend. 
  • Vanaf 2025 kunneen e-sigaretten alleen nog maar gekocht worden in tabaksspeciaalzaken.

Regels voor e-sigaret in de wet

De regels voor de e-sigaret staan in de Tabaks- en rookwarenwet. De wet regelt onder andere: 

  • dat de e-sigaret alleen verkocht mag worden aan personen van minimaal 18 jaar; 
  • eisen aan de veiligheid van de e-sigaret;
  • eisen aan onder andere de vorm,  zoals een maximumvolume van het navulreservoir (2 ml);
  • eisen aan de afgifte van de nicotinedosis;
  • eisen aan de vloeistof. Bijvoorbeeld aan de maximumhoeveelheid in een navulverpakking (10 ml);
  • eisen aan de etikettering. Onder meer een verplichte bijsluiter met informatie over mogelijk schadelijke effecten en een aantal waarschuwingen.

NVWA controleert naleving regels e-sigaret

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert op naleving van de regels die gelden voor de e-sigaret.

Regels voor e-sigaretten zonder nicotine

Naast de e-sigaret met nicotine zijn er ook e-sigaretten zonder nicotine (de zogeheten shisha-pen). Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, gelden de eisen voor e-sigaretten ook voor deze producten. 

E-sigaret (vape): niet in afvalbak

Gooi e-sigaretten (vapes) nooit bij het gewone afval. Dit in verband met het risico op brand en mogelijke milieuschade. U kunt uw e-sigaretten (vapes) inleveren via inleverbakken bij diverse winkels, de milieustraat of bij een afvalbrengstation bij u in de buurrt.