Regels voor de e-sigaret

Een e-sigaret is een elektronische sigaret waarmee een roker (nicotinehoudende) damp inhaleert. Er gelden regels voor de verkoop van de e-sigaret en shisha pen (e-sigaret zonder nicotine). Rokers mogen bijvoorbeeld niet jonger zijn dan 18 jaar.

Verbod op e-sigaretten met een smaakje

Er komt een einde aan e-sigaretten met smaakjes als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of mojito. Het verbod moet de e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren. De tabakssmaak zal wel toegestaan blijven. 

Het verbod volgt op conclusies van Trimbos over e-sigaretten. E-sigaretten zijn schadelijker dan gedacht. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat mensen gemakkelijker overstappen van de e-sigaret naar gewone sigaretten. Volgens Trimbos zou het gebruik van de e-sigaret beperkt moeten blijven tot de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen met roken met de bewezen effectieve hulpmiddelen.

Wanneer het verbod ingaat is nog niet bekend. 

Verbod e-sigaret in openbare ruimte

De e-sigaret is toegestaan. Wel zijn er regels om ervoor te zorgen dat jongeren niet beginnen met het gebruik ervan. In het Nationaal Preventieakkoord staat bijvoorbeeld het volgende:

  • Op 1 juli 2020 is het rookverbod uitgebreid met de e-sigaret, met en zonder nicotine. Op alle plekken waar een rookverbod geldt, geldt dit ook voor e-sigaretten. Bijvoorbeeld in cafés, restaurants, openbare gebouwen en op werkplekken.
  • E-sigaretten krijgen een verplichte neutrale verpakking. Wanneer deze verplichting ingaat, is nog niet bekend. 

Regels voor e-sigaret in de wet

De regels voor de e-sigaret staan in de Tabaks- en rookwarenwet. De wet regelt onder andere: 

  • Dat de e-sigaret alleen verkocht mag worden aan personen van minimaal 18 jaar. 
  • Eisen aan de veiligheid van de e-sigaret.
  • Eisen aan onder andere de vorm,  zoals een maximumvolume van het navulreservoir (2 ml).
  • Eisen aan de afgifte van de nicotinedosis.
  • Eisen aan de vloeistof. Bijvoorbeeld aan de maximumhoeveelheid in een navulverpakking (10 ml).
  • Eisen aan de etikettering. Onder meer een verplichte bijsluiter met informatie over mogelijk schadelijke effecten en een aantal waarschuwingen.

NVWA controleert naleving regels e-sigaret

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert op naleving van de regels. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over de regels die gelden voor de e-sigaret.

Regels voor de shisha pen

Naast de e-sigaret met nicotine is er ook e-sigaretten zonder nicotine (de zogenaamde shisha pen). Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, gelden de eisen ook voor de shisha pen.